Home U bevindt zich hier : Registratie / Regels voor gebruik
 

Regels voor het gebruik van Rally-Abacus

Rally-Abacus is een hulpmiddel

Rally-Abacus is een hulpmiddel om eenvoudig en snel een uitslag te kunnen maken voor historische rally’s en biedt daarnaast de mogelijkheid om deze uitslag of delen daarvan te presenteren aan deelnemers of derden.

Rally-Abacus of TELEconomize zijn niet aansprakelijk voor de uitslag van de rally, nog zijn zij partij in geschillen tussen deelnemers en organisatoren al dan niet naar aanleiding van de geproduceerde uitslag. Elke organisatie van een rally blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de uitslag.

Abonnement

Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van de functionaliteiten moet er eerst een abonnement afgesloten worden voor dit gebruik. Met uitzondering van het proef abonnement is dit een jaar abonnement. Het abonnement wordt jaarlijks verlengt na betaling van het verschuldigde abonnementgeld door Gebruiker. Hiertoe ontvangt Gebruiker een herinnering gevolgd door een factuur. Opzeggen van het abonnement kan via info@rally-abacus.nl of door een reply op de herinnering met het verzoek het abonnement te stoppen.

Bij het tussentijds beëindigen van het abonnement door Gebruiker vindt er geen restitutie plaats van het resterende abonnementsgeld.

Inloggegevens

Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van Rally-Abacus dient Gebruiker eerst in te loggen. Hiertoe verstrekt TELEconomize de Gebruiker inloggegevens. Het is niet toegestaan om deze inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het gebruik van de Website.

Indien het abonnement toe staat dat de Gebruiker zelf inloggegevens voor andere Gebruikers maakt en verstrekt zijn deze gebruikers ook gehouden aan de (privacy)regels van de Website.

Wij geven geen garanties

Gebruikers dienen zelf voldoende maatregelen te treffen en zich voldoende te vergewissen van de juistheid en volledigheid van gegeven alvorens deze op de Website in te voeren. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de gegevens of op de volledigheid daarvan. TELEconomize geeft daarover geen garantie.

TELEconomize kan u ook niet garanderen dat de aan de hand van de ingevoerde gegevens geproduceerde uitslag voldoen aan uw verwachtingen.

Vrijwaring dienst en beperking aansprakelijkheid TELEconomize

Iedere Gebruiker vrijwaart TELEconomize voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) verkeerde of onvolledige uitslag,
(ii) het gebruik van de Website,
(iii) (on)bewuste sabotage van gegevens.

Wijzigingen

TELEconomize kan de Website of delen daarvan, waaronder de contractsduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de Website, functionaliteiten en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

TELEconomize kan de prijzen van de abonnementen te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een abonnementsovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft de Gebruiker het recht deze abonnementsovereenkomst bij de eerst volgende contractsverlenging te beëindigen.

De uitslag kan ook elders worden gepubliceerd

TELEconomize kan de uitslag gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een uitslag of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op social media, websites van derden, in gedrukte media of anders.

Nieuws

08-januari-2021

Release 11 on-line

Een nieuw jaar, dus het is weer tijd voor een nieuwe release van Rally-Abacus. Vanaf vandaag is Release 11 online.
Lees meer...

12-juni-2020

Rally-Abacus 5 jaar

Rally-Abacus staat 5 jaar online en om dat te vieren lanceeren we de Rally-Abacus WebApp.
Lees meer...

Nieuwsbrief Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Meldt u dan hier aan

Downloads

Cookie beleid
Bestandsgrootte : (+/- 309 Kb)
Gebruiksvoorwaarden
Bestandsgrootte : (+/- 309 Kb)
Privacy beleid
Bestandsgrootte : (+/- 322 Kb)
Regels voor gebruik
Bestandsgrootte : (+/- 276 Kb)
Rally-Abacus 2012-2020